Đinh Hàn Hàn Quốc

Đường kính: M3 ~ M24
Cấp bền: 5.8
Chiều dài(mm):  70 ~ 200
Tiêu chuẩn: DIN 912.
DIN 34828.
Bề mặt: Thô.
Xuất xứ: KPF