Bulong 10.9 Xi Trắng Hàn Quốc

0 Review(s)
in stock

QUICK OVERVIEW

Đường kính: M6 ~ M48
Bước ren(mm):  1~5
Cấp bền:  10.9
Chiều dài(mm):  60~300
Tiêu chuẩn: DIN 931
DIN931
Bề mặt: Xi trắng
Xuất xứ: KPF