Bulong 10.9 Ren lửng

0 Review(s)
in stock

QUICK OVERVIEW

Đường kính: M6 ~ M48
Bước ren(mm): 1~5
Cấp bền: 10.9
Chiều dài(mm): 60~300
Tiêu chuẩn: DIN 931, 933
Bề mặt: Đen
Xuất xứ: KPF